Договір публічної оферти про використання сайту
Ця пропозиція укласти договір адресовано всім відвідувачам інтернет-сайту https://www.avante.com.ua (далі - Сайт) і є публічною пропозицією (офертою) компанії ПП "Аванте" (далі - Адміністрація або Виконавець), укласти договір публічної оферти про Використанні Сайту (далі - Договір і / або Оферта) на нижчевикладених умовах.
терміни:
Сайт - інтернет-сайт доступний за адресою https://www.avante.com.ua (включаючи всі його піддомени, розділи, веб-сторінки), керований Адміністрацією.
Оферта - опубліковане на Сайті звернення до відвідувачів сайту з пропозицією про Використанні Сайту на умовах, що містяться в даному Договорі, включаючи всі його додатки.
Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Пропоновані можливості.
Використання Сайту - перегляд будь-яких сторінок Сайту, розміщення оголошень, відгуків, коментарів, оцінок, фотографій, статей, блогів, персональних даних, Реєстрація на Сайті, вхід (авторизація) на Сайт (е), користування платними і безкоштовними Сервісами Сайту, замовлення товарів на сайті.
Адміністрація, Виконавець - ПП "Аванте", код ЄДРПОУ 30523822, юридична адреса: .04060, Україна, м.Київ, вул. Щусєва, будинок 18/14, офіс 2
Користувач - фізична особа, яка досягла 18 років, має повну цивільну правоздатність та дієздатність, яке використовує Сайт.
Реєстрація - успішне проходження Користувачем Сайту спеціальної процедури, в результаті якої він передає Виконавцю свої персональні дані (облікове ім'я / логін, адресу електронної пошти та пароль) і за допомогою яких Виконавець може ідентифікувати (авторизувати) Користувача і надавати замовлені Користувачем Сервіси.
Сторони - в даному договорі Пропоновані можливості маються на увазі Користувач, який прийняв умови цієї Оферти, і Виконавець.
Сервіси - платні і безкоштовні послуги (функціональні можливості), доступні Користувачеві на Сайті і що надає Виконавець (або його партнерами, правонаступниками) на умовах цієї Оферти, а також з урахуванням опублікованих на Сайті умов надання даних послуг, що є невід'ємною частиною даного Договору публічної оферти.
Товар - продукція, пропонована до продажу, і розміщена на сайті https://www.avante.com.ua
Обліковий запис / аккаунт - унікальні дані Користувача, за допомогою яких Користувач отримує доступ до свого електронного кабінету в функціональній системі Сайту і може керувати своїми оголошеннями, розпоряджатися передплаченими коштами, а також іншої власною інформацією на Сайті.

 

1. Загальні положення
1.1. Справжня оферта є публічною офертою в контексті ст.ст. 633 і 641 Цивільного кодексу України та в разі прийняття (Акцепту) викладених нижче умов будь-якої Користувач Сайту зобов'язується виконувати умови цієї Оферти.
1.2. Згідно даної Оферти Виконавець (самостійно і / або із залученням третіх осіб) пропонує Користувачеві Використовувати Сайт та надає всі Сервіси доступні на Сайті на умовах, викладених в даній Оферті.
1.3. Справжня оферта доступна відвідувачам при першому відвідуванні Сайту і будь-яке подальше Використання Сайту є підтвердженням (акцептом) беззастережного і безумовного згоди Користувача з усіма умовами цієї Оферти, а також прийняття їх до виконання.
1.4. У разі незгоди Користувача з будь-яким умовою (-ами) або пунктом даної Оферти, Користувач не має права Використовувати Сайт і повинен покинути його.
1.5. Справжня оферта публікується на Сайті у вільному доступі, є офіційним документом Виконавця і має відповідну юридичну силу.


2. Порядок надання послуг
2.1. Виконавець на свій розсуд самостійно і / або за допомогою третіх осіб управляє (додає, змінює, видаляє) інформацією і Сервісами на Сайті, які доступні Користувачеві при відвідуванні Сайту.
2.2. Користувач самостійно на свій страх і ризик замовляє потрібні йому товари і послуги, слідуючи інструкціям на Сайті, переглядає і використовує потрібну йому інформацію.
2.3. Деякі Сервіси Виконавець надає Користувачеві тільки після реєстрації останнього на Сайті.
2.4. Оплата замовлених товарів і послуг здійснюється в порядку 100% передоплати і способом, зазначеному на Сайті (на відповідних веб-сторінках Сервісів).
2.5. Після замовлення певного Сервісу Користувач не має права відмовитися від замовлених послуг, а в разі оплати послуг, грошові кошти Користувачеві не повертаються.
2.6. Користувач погоджується з тим, що Сервіси надаються в тому вигляді, в якому вони реалізовані на Сайті і Виконавець не гарантує безпомилкову та безперебійну роботу Сайту (хоча і докладає всіх зусиль для цього), а також не несе відповідальності за можливі наслідки від використання Сайту і Сервісів користувачем, включаючи будь-які збитки, упущену вигоду, претензії третіх сторін, втрату даних та інше.

2.7.Оплата товару означає згоду Покупця на укладення цього Договору з Продавцем.

2.8. Покупець оплачує вартість товару згідно рахунку-фактури, виставленого Продавцем, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Датою оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

2.9. Ціни на будь-які позиції Товару, зазначені на сайті, є чинними протягом одного робочого дня з моменту виставлення рахунку Продавцем.

2.10. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення до того моменту, поки він не оплачений.

2.11. Замовлення приймаються до виконання тільки після надходження грошових коштів на рахунок Продавця, за винятком вибору способу оплати «Готівкою при отриманні».

2.12. Послуги платіжних систем, терміналів, Покупець сплачує додатково.

 

3. Права і обов'язки Виконавця
3.1. Виконавець зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків в рамках цієї Оферти, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.2. Виконавець може періодично встановлювати і змінювати обмеження щодо використання Сервісів Сайту, наприклад, максимальна кількість днів зберігання оголошень і т.п.
3.3. Виконавець має право в будь-який момент змінити або припинити роботу Сервісів Сайту або їх частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.
3.4. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Виконавець залишає за собою право проводити короткочасні технічні роботи на Сайті з припиненням роботи окремих Сервісів або всього сайту. Виконавець зобов'язується при цьому докладати зусиль для мінімізації можливих негативних наслідків такого зупинення для користувачів.
3.5. Виконавець без будь-якого повідомлення Користувача може обмежити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Оферти або умови використання Сервісів. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всю інформацію Користувача, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.
3.6. Виконавець має право в будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії / завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Виконавець має право відмовити Користувачеві в доступі до використання Сервісів без повідомлення Користувача.
3.7. Виконавець має право видаляти будь-яку інформацію Користувача на вимогу правовласника або компетентних державних органів, а також на свій розсуд, якщо вона не відповідає принципам і засадам суспільної моралі, або суперечить редакційній політиці, або заборонена законодавством України. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.
3.8. Виконавець має право передати Сайт з усіма його сервісами і змістом, включаючи особисту інформацію користувачів, своєму правонаступнику на будь-яких законних підставах. Передача і повідомлення користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
3.9. Виконавець має право без попереднього повідомлення Користувача в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору публічної оферти. Зміни умов Пропоновані можливості вступають в силу відразу після їх публікації на Сайті за адресою http://autoportal.ua/legal.
3.10. Виконавець має право змінювати вартість, види Сервісів і терміни їх дії, додавати нові Сервіси, припиняти і змінювати поточні Сервіси, при цьому передплачений Сервіс буде надаватися за тарифом, що існував на дату оплати.
3.11. Виконавець має право повідомляти Користувача доступними йому способами (по електронній пошті, телефону і т.д.) про зміни на Сайті та промо-акцій.

4. Права та обов'язки Користувача

4.1. Користувач має право зареєструватися на Сайті з метою подальшого використання Сайту і його Сервісів, заповнивши форму із зазначенням дійсного електронної адреси, до якого має доступ тільки сам користувач, обраного пароля, а також інших даних, необхідних для реєстрації на Сайті. Після цього, Користувач отримує на вказаний ним адресу електронної пошти, що містить посилання, перехід через яку необхідний для завершення реєстрації та підтвердження належності електронної адреси Користувачеві.

4.2. Користувач зобов'язується зберігати в таємниці свої облікові дані на Сайті (логін і пароль) і в разі компрометації облікових даних зобов'язаний негайно змінити пароль, а в разі неможливості, зв'язатися з Виконавцем доступним йому способом для узгодження подальших дій.

4.3. Ви завжди маєте право використовувати функції та сервіси Сайту виключно відповідно до їх прямим призначенням.

4.4. Користувач має право внести передоплату на свій особистий рахунок. Засоби з особистого рахунку Користувача можуть бути витрачені протягом 3-х років з дня їх внесення на оплату будь-яких Послуг на Сайті. У разі невикористання внесеної передоплати через 3 роки Виконавець не гарантує можливість доступу Користувача до відповідної суми передоплати і вона може бути списана з рахунку Користувача.

4.5. Користувачеві заборонено розміщувати на Сайті матеріали і / або інформацію рекламного або комерційного характеру, крім розділів Сайту, спеціально для цього призначених.

4.6. Користувачеві заборонено Використовувати Сайт в протизаконної і забороненої діяльності. Користувач погоджується дотримуватися законів, в тому числі не поширювати спам, не поширювати шкідливе програмне забезпечення, посилання на WEB-ресурси, які можуть завдати шкоди будь-кому, а також не здійснювати на Сайті інші дії не відповідають нормам моралі і законодавства України.

4.7. Користувачеві заборонено повністю або частково використовувати матеріали сайту без посилання на Сайт.

4.8. Користувач має право звернутися до Виконавця з скаргами та пропозиціями щодо роботі Сайту через форму зворотного зв'язку, доступною за адресою http://autoportal.ua/feedback.html, які будуть розглянуті протягом двох робочих днів з моменту їх надходження або з моменту отримання повної інформації по суті скарги.

5. Відповідальність Виконавця та Користувача

5.1. Користувач розуміє і погоджується з тим, що несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за будь-яку інформацію і / або матеріали, які розміщує на Сайті.

5.2. Розміщуючи інформацію і / або матеріали на Сайті, Користувач гарантує, що має всі необхідні юридичні права для розміщення інформації та / або матеріалів на Сайті. Якщо у Користувача немає належних прав для розміщення на Сайті будь-якої інформації та / або матеріалів, то Користувач зобов'язується не розміщувати таку інформацію і / або матеріали, і несе самостійно відповідальність за зміст, розміщення та використання такої інформації та / або матеріалів.

5.3. Користувач несе відповідальність і самостійно вживає заходів для забезпечення безпеки свого облікового запису (включаючи контроль за адресою електронної пошти). Користувач зобов'язується негайно повідомити Виконавця про будь-які випадки несанкціонованого використання свого облікового запису третіми особами.

5.4. Користувач несе відповідальність за всі дії, здійснені на Сайті з використанням облікового запису і від імені Користувача (з використанням його логіна, електронної адреси та пароля для входу на сайт), включаючи дії з грошовими коштами на особистому рахунку і правильність реквізитів здійснюються платежів. Користувачеві дозволено користуватися Сервісами Сайту тільки за допомогою власного логіна, електронної адреси та пароля.

5.5. Користувач самостійно несе витрати, пов'язані із здійсненням грошових переказів при оплаті Послуг Сайту.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації.

5.7. Виконавець не несе відповідальності за зміст розміщеної Користувачами інформації (в тому числі оголошення, гіперпосилання, відгуки, коментарі і т.д.).

6. Політика конфіденційності

6.1. Виконавець забезпечує безпеку даних Користувача від втрати, розголошення та несанкціонованого доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого доступу і контролю доступу до даних авторизованими співробітниками.

6.2. База персональних даних користувачів «Користувачі» зареєстрована в установленому законодавством порядку базою персональних даних в значенні, яке використовується в Законі України «Про захист персональних даних».

6.3. Шляхом використання Сайту Користувач надає Виконавцю повне право (дозвіл) на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації господарської діяльності та укладення угод, відповідно до Цивільного кодексу України, надання та / або передачу персональних даних третім особам в порядку і на підставах, визначених чинним законодавством та внутрішніми документами Виконавця без необхідності повідомлення Користувача про дії з персональними даними та знає про місцезнаходження бази п ерсональних даних, що містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження Виконавця.

6.4. У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних Користувач не заперечує проти обробки його персональних даних, якщо така необхідність буде визначена чинним законодавством та / або внутрішніми документами Виконавця, а також повідомляє, що він ознайомлений з Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року N 2297-VI зі всіма змінами і доповненнями до нього, зокрема про свої права, визначених цим Законом. Крім того Користувач підтверджує факт письмового повідомлення про включення його персональних даних у відповідну базу персональних даних, про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

6.5. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

6.6. Виконавець розкриває персональні та інші дані користувачів виключно в цілях, пов'язаних з Використанням Сайту і наданням Послуг. Користувач погоджується з розкриттям внесених ним даних всім користувачам Сайту з урахуванням умов і обмежень, встановлених цією офертою.

6.7. Відповідно до вимог чинного законодавства України Виконавець може розкривати дані Користувача третім особам в цілях, пов'язаних з їх законними правами і повноваженнями, в тому числі державним органам і установам, при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.

6.8. Використання персональних даних в історичних, статистичних чи наукових цілях, а також в агрегированной формі здійснюється виключно в знеособленому вигляді. Використання персональних даних Користувача в знеособленому вигляді не вимагає його додаткової згоди.

7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ АВТОРСЬКІ ПРАВА.

7.1. Продавець є єдиним власником Торгової марки Avante, згідно Свідоцтва України.

7.2. Пунктом 2, 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

7.3. Згідно ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, і приготування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.4. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах, знаків і позначень, зазначених в п.5 ст.16 цього Закону.

7.5. Для законного використання ТМ - нанесення його на будь-який товар, для якого зареєстрований знак, далі по тексту іменується «Товар», упаковку, в якій міститься такий Товар, вивіску, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із нанесеним зазначеним знаком для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації чи в рекламі, і в мережі Інтернет, в тому числі в доменних іменах, потрібно отримати окремий дозвіл.

7.6. Якщо суб'єкти підприємницької діяльності виявили бажання використовувати ТМ у своїй діяльності, за дозволом на її використання, вони можуть звернутися з листом на електронну адресу [email protected]

7.7. Продавець є власником виключних майнових авторських прав на ряд фотографічних творів, графічних зображень на сайті і є їх єдиним автором. Продавець використовує фотографічні твори шляхом публікації на сайті avante.com.ua. для ілюстрації товарів і послуг.

7.8. В силу презумпції оригінальності об'єктів авторського права, все фотографічні твори є оригінальними, тому охороняються авторським правом без реєстрацій і формальностей з моменту їх створення в усіх країнах світу згідно «Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів» 1886 року, і Законом України «Про авторське право і суміжні права »1993 року.

7.9. Суб'єкт виключних майнових авторських прав на фотографічні твори може давати дозвіл на використання цих творів третім особам і заборонити їх використання, якщо таке має місце без отримання дозволу. Власник фото, розміщених на сайті avante.com.ua дає дозвіл на використання його фото тільки в тому випадку, коли у фото буде розміщено зворотне посилання на першоджерело.

8. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків по даній Оферті у випадках, коли мають місце форс-мажорні обставини, такі як: пожежа, повінь, землетрус або інше стихійне лихо, війна, військові дії будь-якого роду, терористичні акти, оприлюднення урядом України дефолту, і які сталися не з вини відповідної Сторони, а також інші обставини, які не могли бути передбачені або відвернені Сторонами, включаючи прийняття закону та / або дру ого нормативного акта, або акта ненормативного характеру, прийнятого органом державної влади або місцевого самоврядування, який забороняє або обмежує будь-яку дію Сторони, передбачене Офертой.

8.2. Виникнення форс-мажорних обставин продовжує терміни виконання зобов'язань по Оферті на період, який дорівнює терміну дії форс-мажорних обставин. Сторона зобов'язана протягом 10 календарних днів з моменту виникнення таких обставин повідомити іншу Сторону про форс-мажорних обставин. Належним підтвердженням існування форс-мажорних обставин є довідка уповноваженого державного органу України

9. Вирішення спорів

9.1. У разі виникнення суперечок у зв'язку з даною офертою, Сторони вирішують їх шляхом переговорів.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, то спір підлягає вирішенню в Незалежному Третейському суді при Всеукраїнській громадській організації «Ліга юридичного захисту інтересів споживачів» (зареєстрованої Міністерством юстиції України 14.09.2004 року, свідоцтво № 001-т.с.) Згідно з його Регламентом , за місцезнаходженням цього третейського суду: місто Київ, вулиця Кловський узвіз, 9/2, офіс 70. Рішення третейського суду буде остаточним і обов'язковим для Сторін і буде виконуватися ними в певні терміни, зазначений Перші в рішенні Третейського суду. Шляхом підписання даної Оферти Сторони підтверджують, що вони ознайомлені зі змістом Регламенту постійно діючого Незалежного Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Ліга юридичного захисту інтересів споживачів» та Положенням про третейські збори та витрати постійно діючого Незалежного Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Ліга юридичного захисту інтересів споживачів »і погоджуються з їх умовами.

10. Термін дії оферти

10.1. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до повного виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань, взятих на себе кожною Стороною в порядку, визначеному цією офертою.

10.2. У разі дострокового припинення та / або розірвання договору Пропоновані можливості з якихось причин і підстав отримані в якості передоплати грошові кошти Користувачеві не повертаються.

10.3. У разі, якщо одне або кілька положень даної Оферти буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, то воно не буде означати визнання недійсним інших положень Пропоновані можливості.

11. Реквізити:

ПП "АВАНТЕ"
04060, м Київ,

вул. Академіка Щусєва, 18/14, оф. 2
Тел / факс (044) 585-64-94

Р / с 26009289244001 в РЦКБ Приватбанк м.Київ
МФО 320649, ЄДРПОУ 30523822
ІПН 305238226128

Генеральний директор - С.Ю. Желтухіна