З року в рік зростає наша потреба в електричній енергії. Питання про додаткове підключення комунікацій або приєднання додаткової електричної потужності є завжди актуальним, і Вам слід замислитись про додаткову електричну потужність, якщо:

  1. Кількість споживаної вами електроенергії зросла та межує з зазначеним в договорі лімітом

  2. Змінилася категорія надійності об'єкта або вид виробничої діяльності

  3. Виникла необхідність у модернізації схеми електроживлення або збільшенні його потужності

  4. Ви вирішили побудувати сонячну електростанцію.

Отже, якщо ви вирішили збільшити електричну потужність своєї оселі, дотримуйтесь наступного порядку дій для вирішення питання.

Згідно з Кодексом систем розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, послуга з приєднання електроустановок споживачів до мереж надається на підставі договору про приєднання, що укладається за типовою формою:

 

 

Для отримання проекту договору про приєднання замовник звертається до оператора системи розподілу за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності за типовою формою.

У заяві Замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання.

Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний веб-сайт ОСР у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСР.

 

Заява про приєднання електроустановки (завантажити)

 

До заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку — викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) ТЕО (за наявності).

 

Замовник — юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі — ПДВ).

 

Замовник — фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті — серія та номер паспорта).

 

Замовник сплачує вартість послуг згідно ставок плати за стандартне приєднання, які затверджені Постановою НКРЕКП від 28.12.2018 № 2068 

 

Докладніше про Порядок приєднання можна дізнатися з розділу IV Кодексу систем розподілу, перейшовши за посиланням.

 

Замовити мережеву сонячну систему під ключ можна, перейшовши за посиланням.

 

Фото наших найкращих об’єктів