Проекти з впровадження теплових насосiв дозволять забезпечити стабiльним теплом та гарячою водою близько мiльйона споживачiв.

 
 

  Таку позицiю висловлює Уряд, пiд егiдою якого планується реалiзацiя бiльше 100 пiлотних проектiв з впровадження теплових насосiв уже найближчим часом. Окрiм соцiального аспекту, це дозволить зекономити близько 700 млн. м3 газу, передає Iнфобуд. Технологiї з використанням теплових насосiв це також можливiсть модернiзувати комунальну теплоенергетику, яка сьогоднi бiльш нiж потребує iнновацiйних технiчних рiшень.

Про це повiдомив Голова НАЕР Сергiй Єрмiлов на спецiалiзованiй нарадi за участю представникiв обласних, районних, мiських адмiнiстрацiй та органiв мiсцевого самоврядування, проектних органiзацiй, а також компанiй-виробникiв теплових насосiв, комунальних пiдприємств та представникiв бiзнесу.

Фiнансування впровадження проектiв буде проводитись за схемою «зелених» iнвестицiй та кредитування в банках пiд державнi гарантiї. Наразi iде робота над спрощенням проходження певних етапiв: НАЕР спiльно з Агентством екоiнвестицiй та деякими уповноваженими банками розробляє механiзм фiнансування ТЕО та проектних робiт першочергових проектiв, а також умови кредитування придбання обладнання та будiвельно-монтажних робiт.

Фiнансування з боку держави буде повертатися у виглядi скорочення викидiв CO2 в рамках виконання Кiотської угоди. За кожнi 10 євро, видiленi на реалiзацiю проекту органiзацiям, що встановили тепловi насоси, потрiбно скоротити викиди CO2 на 1 тону. «Пiдприємства повиннi будуть вести монiторинг викидiв i звiтувати про їх скорочення», - сказав голова НАЕР.

Друге джерело фiнансування – це кредитнi кошти, що будуть залучатися пiд державнi гарантiї у нацiональних банкiв «Укрексiмбанк» та «Ощадбанк». За словами С. Єрмiлова, кредити будуть залучатися не пiд комерцiйний процент, який на сьогоднi складає близько 25%, а пiд пiльгову ставку. Наповнення цiєї кредитної лiнiї можливо буде забезпечуватися Японським банком мiжнародної кооперацiї, а також за рахунок збiльшення статутного капiталу державних банкiв.